www.pilewski.pl - english version
Publikacje
Dokumenty różne

Przekazania księgozbioru Bernarda Klec-Pilewskiego

W dniu 16 06 2000 roku odbyła się dostojna uroczystość we Włocławskim Towarzystwie Naukowym, przekazania księgozbioru Bernarda Klec-Pilewskiego. Zawsze podkreślał, że jest synem Ziemi Dobrzyńskiej i tamże zawędrował jego bogaty, przez lata zbierany księgozbiór. Stare herbarze, książki o tematyce historycznej, jak również z zakresu genealogii i heraldyki polskiej. W ten sposób,pieczołowicie zbierane książki, zostały udostępnione dla innych badaczy tej dziedziny nauki. Znalazły tam również swoje miejsce wszystkie prace Bernarda w oryginale.Nadanie nazwy ulicy imienia Mikołaja Pilewskiego

Początek Strony »