www.pilewski.pl - english version


MIKOŁAJ III von PFEILSDORF Genealogia Rodu »

Mikołaj III von Pfeilsdorf - senator Korony Polskiej. cieszący się ogromnym zaufaniem króla Kazimierza Jagiellończyka. znakomity dyplomata, strateg i rycerz.  całą swoją karierę i rodową fortunę poświęcił dla korony polskiej. doprowadził ród von Pfeilsdorfów do znakomitości. gdyby nie polityczna opieszałość panów polskich z krzyżakami, historia rodu, jak również  polski, miała by zupełnie inny  bieg.

syn Mikołaja Maciej von Pfeilsdorf, za życia ojca dworzanin króla Kazimierza Jagiellończyka.  po jego śmierci , wspomagany przez króla, jak również jego następców, Aleksandra Jagiellończyka i króla Olbrachta. wspomaganie było wynikiem olbrzymich strat jakie mikołaj iii poniósł w wojnie trzynastoletniej z krzyżakami.

poprzez rodowe koligacje córki Mikołaja III, Katarzyny z Karolem von Felden Pilewscy są  dzisiaj we wszystkich genealogiach rodów królewskich europy, jak również niezliczonej grupy rodów arystokratycznych. dowodzi to, że łączą ich więzy krwi z rdzennymi potomkami Bałtów czyli Prusów. 

Należy zwrócić uwagę na zaistnienie von Lehndorfów w tej że genealogii, chociaż znacznie póżniej. Ród von Lehndorf jest gałęzią rodu von Pfeilsdorf.
herb który posiadają, jest pochodnym od herbu von Pfeilsdorf z jedną różnicą, dodali do pnia drzewa dwa korzenie i mają  ich pięć.
Ród von Lehndorf zatracił pamięć o swoich korzeniach. poprzez rodzinne koligacje z najbogatszym niemieckim rodem Stangonów, w Prusach nie mieli sobie równych.

prawdopodobnie dla utrzymania majątku, wybrali germańską orientację, chociaż za czasów świetności Mikołaja III sympatyzowali z koroną polską.
za udział Heinricha von Lehndorf w spisku przeciw hitlerowi, tylko jeden z rodu ocalał, a majątek ich został skonfiskowany.


ELŻBIETA II KRÓLOWA ANGLII
Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?

Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (-1567?)

Euphemia von Wilmsdorff (1541-) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605-1675)- Meinhard von Lehndorf ( ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)

Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637-1688) - Maria EleonoreVon Donhoff

Marie Eleonore(Hrabianka)von Lehndorf (1723-1800) - Leopold Karl(Hrabia)von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie(Hrabianka)von Schlieben (1757-1827)

Luise Caoline von Hesse-Cassel - Wilhelm (Duke)von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (1785-1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii (1818-1906) - Louisa WilhelminaFredericka Carolina (Księżna) of Hesse-Cassel

Alexandra Caroline Marie Księżna Danii, Królowa Anglii (1844-1925) - Edward VII of Saxe-Coburg-Gotha
Król Anglii

George V Windsor Król Anglii - Mary Księżna Teck

George VI Albert Windsor Król Anglii - Elizabeth Angela Marguerita Bowes-Lyon

Elizabeth II Alexandra Mary Windsor Królowa Anglii - Philip Mountbatten Książe Grecji i Danii


KSIĄŻE FILIP MĄŻ ELŻBIETY II KRÓLOWEJ ANGLII


Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?

Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (? - 1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541 - ?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605 - 1675) - Meinhard von Lehndorf (1590 - 1639)
( ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)


Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637 - 1688) - Maria Eleonore von Donhoff

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688 - 1727-57 )

Marie Eleonore(Grafin) von Lehndorf (1723 - 1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte)Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles)(Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 - Gottorp 1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii(Schleswig 1818-Copenhagen 1906) - Louise Wilhelmina Fredericka Caroline A.J. (Princess) of Hesse-Cassel

George (Georgios) I Król Grecji (Copenhagen 1845 - Greece 1913) - Olga Constantinowna Romanov Wielka Księżna Rosji

Andrew Książe Grecji i Danii (Athens1882 - Monte Carlo 1944) - Alice Księżna von Battenberg

Philip Mountbatten Książe Grecji i Danii (Corfu,Greece 1921) - Elizabeth II Alexandra Mary Windsor Królowa Anglii

KRÓLEWSKA RODZINA GRECJI
Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?


Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (? - 1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541 - ?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605 - 1675) - Meinhard von Lehndorf (1590 - 1639)
( ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)


Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637 - 1688) - Maria Eleonore von Donhoff

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688 - 1727-57)

Marie Eleonore (Grafin) von Lehndorf (1723 - 1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte) Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles)(Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 - Gottorp 1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii(Schleswig 1818 - Copenhagen 1906) - Louise Wilhelmina Fredericka Caroline A.J. (Princess) of Hesse-Cassel

Thyra Princess of Denmark - Ernest Augustus (Crown Prince) of Hanover (1853 - 1933)

Ernest Augustus (Prince) of Hanover (1887 - 1953) - Viktoria Luise (Princess) of Prussia

Federika (Princess) of Brunswijk-Luneburg (1917 - 1981) - Pavlos (Paul) I Król Grecji

Constantin II ostatni Król Grecji


KSIĘŻNA GRECJI SOPHIE ŻONA KRÓLA HISZPANII


Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?

Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (? - 1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541 - ?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605 - 1675) - Meinhard von Lehndorf (1590 - 1639)

Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637 - 1688) - Maria Eleonore von Donhoff
( ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688 - 1727-57)

Marie Eleonore (Grafin) von Lehndorf (1723 - 1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte) Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles) (Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 - Gottorp 1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii(Schleswig1818-Copenhagen1906) - Louise Wilhelmina Fredericka Caroline A.J. (Princess) of Hesse-Cassel

Thyra Princess of Denmark - Ernest Augustus (Crown Prince) of Hanover(1853 - 1933)

Ernest Augustus (Prince) of Hanover (1887 - 1953) - Viktoria Luise (Princess) of Prussia

Federika (Princess) of Brunswijk-Luneburg (1917 - 1981) - Pavlos(Paul) I Król Grecji

Księżna Sophie of Greece (1938) - Juan Carlos Król Hiszpanii (Rzym 1938)


KRÓLEWSKI RÓD DANII


Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?

Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (? - 1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541 - ?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605 - 1675) - Meinhard von Lehndorf (1590 - 1639)
(ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)


Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637 - 1688) - Maria Eleonore von Donhoff

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688 - 1727-57)

Marie Eleonore(Grafin) von Lehndorf (1723 - 1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte)Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles)(Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 - Gottorp 1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii(Schleswig1818-Copenhagen1906) - Louise Wilhelmina Fredericka Caroline A.J. (Princess) of Hesse-Cassel

Frederick VIII Wilhelm Carl Król Danii - Luise Josphine Księżna Szwecji, Norwegii

Christian X Król Danii - Alexandrine Augusta of Mecklenburg-Schwerin

Frederik IX Król Danii - Ingrid Victoria Księzna Szwecji

Margrethe II Alexandrine Thorildur Ingrid Królowa Danii - Henri Marie Jean Andre Hrabia de Laborde de Monpezat


KRÓLEWSKI RÓD SZWECJI


Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?

Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (? - 1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541 - ?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605 - 1675) - Meinhard von Lehndorf (1590 - 1639)
(ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)


Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637 - 1688) - Maria Eleonore von Donhoff

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688 - 1727-57)

Marie Eleonore (Grafin) von Lehndorf (1723 - 1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte) Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles)(Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 - Gottorp 1831)

Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg - Adelheid zu Schaumburg-Lippe

Friedrich Ferdinand of Schleswig-Holstein-Sonderburg - Victoria Fredericka of Schleswig-Holstein-Sonderburg

Viktoria Adelheid of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg - Carl Edouard (Duke) of Saxe - Coburg-Gotha

Sybylla of Saxe-Coburg-Gotha - Gustavus Adolf Bernadotte

Carl XVI Gustaf Król Szwecji


KRÓLEWSKI RÓD NORWEGII


Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?

Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (? - 1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541 - ?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605 - 1675) - Meinhard von Lehndorf (1590 - 1639)
(ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)


Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637 - 1688) - Maria Eleonore von Donhoff

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688 - 1727-57)

Marie Eleonore(Grafin) von Lehndorf (1723 - 1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte) Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles)(Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 - Gottorp 1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii(Schleswig1818-Copenhagen1906) - Louise Wilhelmina Fredericka Caroline A.J. (Princess) of Hesse-Cassel

Frederick VIII Wilhelm Carl Król Danii - Luise Josphine Księżna Szwecji, Norwegii

Haakon VII Król Norwegii - Maud Charlotte Mary V Księżna Wielkie Brytanii

Olav V Król Norwegii - Martha Sophia Luisa Dagmar Thyra av Sverige

Harald V Król Norwegii


KRÓLEWSKI RÓD BELGII
Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?


Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (?-1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541-?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605-1675) - Meinhard von Lehndorf (1590-1639)
(ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)


Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637-1688) - Maria Eleonore von Donhoff

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688-1727-57)

Marie Eleonore (Grafin) von Lehndorf (1723-1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte) Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles) (Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 -Gottorp 1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii(Schleswig 1818-Copenhagen 1906) - Louise Wilhelmina Fredericka Caroline A.J. (Princess) of Hesse-Cassel

Frederick VIII Wilhelm Carl Król Danii - Luise Josphine Księżna Szwecji, Norwegii

Ingeborg Charlotta Carolina Frederikke Louise Księżna Danii - Oscar Carl Vilhelm Książe Szwecji

Astrid Sophie Louise (Thyra Bernadotte) Księżna Szwecji - Leopold III Król Belgii

Baudouin Król Belgii


CARSKA RODZINA ROMANOWÓW


Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?

Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (? - 1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541 - ?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605 - 1675) - Meinhard von Lehndorf (1590 - 1639)
(ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)


Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637 - 1688) - Maria Eleonore von Donhoff

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688 - 1727-57)

Marie Eleonore(Grafin) von Lehndorf (1723 - 1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte)Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles)(Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 - Gottorp 1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii(Schleswig1818-Copenhagen1906) - Louise Wilhelmina Fredericka Caroline A.J. (Princess) of Hesse-Cassel

Maria Sophie Friederike Dagmar Oldenburg (1847-1928) - Alexander III Romanow Car Rosji

Nicholas (Nikolia) II Romanow ostatni Car Rosji (1868-16.07.1918)


WIELKI KSIĄŻE LUXEMBURGA


Mikołaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa ur. 1410? zm. 03.1478 - Anna Machwitz

Katarzyna von Pfeilsdorf circa ur.1430? - Jakub vom Felde ur. 1420?

Karol vom Felde circa ur. 1450? zm. 1499 - von Pfeilsdorf ur.1450?

Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau

Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff (? - 1567)

Euphemia von Wilmsdorff (1541 - ?) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg (?-1601)

Elisabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg

Elizabeth von Eulenburg (1605 - 1675) - Meinhard von Lehndorf (1590 - 1639)
(ród Mgowskich von Lehndorf wywodzi się w XIV wieku z rodu von Pfeilsdorf Pilewskich, Nobilesów Pomezanii starożytnych Prusów rodem z pra celtyckich Gotów.)


Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637 - 1688) - Maria Eleonore von Donhoff

Marie Luise Henriette von Wallenrodt - Ahasverus Ernst (Count) von Lehndorf (1688 - 1727-57)

Marie Eleonore (Grafin) von Lehndorf (1723 - 1800) - Leopold Karl (Count) von Schlieben-Sanditten

Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie (Countess) von Schlieben (Konigsberg 1757 - Schleswig 1827)

Luise (Charlotte) Caroline (Landgravine) von Hesse-Cassel - Wilhelm (Charles) (Duke) von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg (Prussia 1785 - Gottorp 1831)

Christian IX Oldenburg Król Danii(Schleswig 1818 - Copenhagen 1906) - Louise Wilhelmina Fredericka Caroline A.J. (Princess) of Hesse-Cassel

Frederick VIII Wilhelm Carl Król Danii - Luise Josphine Księżna Szwecji, Norwegii

Ingeborg Charlotta Carolina Frederikke Louise Księżna Danii - Oscar Carl Vilhelm Książe Szwecji

Astrid Sophie Louise (Thyra Bernadotte) Księżna Szwecji - Leopold III Król Belgii

Josephine Charlotte of Belgium - Jean (Wielki Książę) Luxemburgu

Henri (Wielki Książe) Luxemburgu