www.pilewski.pl - english version
Pilewscy w Wielkopolsce.

Nieprawdopodobne było twierdzenie, że tylko Kazimierz Pilewski uszedł w pojedynkę przed niemieckimi prześladowaniami w Prusach i osiedlił się na ziemi polskiej w okresie rozbiorów Rzeczpospolitej. Szukając galicyjskich Pilewskich odnotowanych w okresie II Rzeczpospolitej, natrafiłem na Pilewskich w poznańskim regionie Polski. Jest w tym znalezisku zagadka, że na ich późniejszych potomków nie natrafiłem. Mogę tylko wysnuć teorię, że poznański region poddany był silnej presji germanizacyjnej, i ci Pilewscy ulegli jej lub po prostu za pracą wyemigrowali do Niemiec. W Niemczech proces germanizacji odbywał się w dużym pośpiechu, polskość była nie akceptowana i poniżana.

Dzisiaj w Niemczech istnieją trzy znane mi rody Pilewskich, ale zgermanizowane do tego stopnia, że jeden z nich zmienił nazwisko na panieńskie nazwisko matki - Niemki. Rody te, będące w zaborczej niemieckiej kulturze, zatraciły już zupełnie swoją tożsamość, i może nie należy się temu dziwić. Poniżej podaję ich archiwalne dane, które kiedyś im się przydadzą:

Akty ślubu

1 Rok 1830 Antonius Pilewski lat 35 z ojca Simona Pilewskiego i jego żony    Margharety poślubia Mariannę Latusiakównę lat 25 z ojca Lucasa Latusik i jego    żony Salomei. Ślub odbył się w parafii Doruchów.
   Należy przypuszczać, że Simon Pilewski był bratem lub kuzynem Kazimierza    Pilewskiego generacja 21.
2 Rok 1845 Joseph Pilewski lat 27 poślubia Elisabeth Bysiak lat 20 w parafii    Gostyczyn.
3 Rok 1824 Felix Pilewski lat 41 poślubia Dorothea Beutlich lat 28 w parafii     Rakoniewice.
4 Rok 1824 Sebastianus Pilewski lat 44 poślubia Francisce Janieskiewiczówną lat    27 w parafii Łęki Wielkie.
5  Rok 1860 August Drozdzynski lat 52 poślubia Evelinę Pilewska lat 32 Poznań     parafia ewangelicka.
    Potomków tych rodów w Polsce nie znaleziono.
Pilewski Wilhelm ur. 20.08.1909 roku w Reichshof, katolik, zamordowany w Oświęcimiu 04.11.1942 roku. Zamieszkały w Neu-Sandez.


Witam,
przeglądając internet w poszukiwaniu swoich przodków, natrafiłem na stronę rodziny Pilewskich. Zainteresowało mnie to, gdyż sam mam korzenie z tego rodu. Urodziłem się i mieszkam w Poznaniu, a moja prababcia nazywała się Zofia Kubiak z domu Pilewska. Urodziła się w Dopiewcu koło Poznania w 1875 roku. Jej ojcem był Augustyn Pilewski, urodzony w 1825r., a matką Constancja Szkaradkiewicz, ślub wzięli w Niepruszewie koło Poznania. Pierwszą żoną Augustyna była Antonina Grocholska, ślub odbył się w 1850r. w Łękach Wielkich niedaleko Grodziska Wlkp. Wiem na pewno, że Pilewscy mieszkali później w Szamotułach, gdzie ich córka (tj. moja prababcia) wyszła za mąż za Chryzostoma Kubiaka. Duża część rodziny Pilewskich wyjechała do Niemiec jeszcze przed wojną. Moja babcia Jadwiga Kubiak utrzymywała z nimi kontakt jeszcze w latach 60-tych. Mam na zdjęciu, przysłanym od nich, samochód z numerami rejestracyjnymi. Próbowałam znaleźć właścicieli tego auta przez wydział komunikacji w Dortmundzie, ale okazało się, że nie mają tak starej ewidencji. Mam jeszcze od nich rodzinną fotografię, która została zrobiona w miejscowości Friesack w Brandenburgii.
Zależałoby mi na uzyskaniu więcej informacji na temat mojej rodziny z Niemiec. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w tych poszukiwaniach. W załączeniu przesyłam skany tych zdjęć, o których wyżej wspominałem.

Pozdrawiam - Leszek Białas


Witam,

posiadam garść uzupełnień dot. Pilewskich pochodzących z Wielkopolski, a którzy już są na stronie tej rodziny.


"3 Rok 1824 Felix Pilewski lat 41 poślubia Dorothea Beutlich lat 28 w parafii Rakoniewice". - para ta miała dwoje dzieci syna Augustyna ur. 1825 w Rakoniewicach i córkę Brigitte ur. 1828 w Rakoniewicach.
Augustyn jest moim pra pra dziadkiem.
Miał on kilkoro dzieci z dwóch małżeństw: Zofia, Bronisława, Jadwiga, Marianna, Antonina, Prakseda, Walenty, Wincentyna i Witold.
Witold (ur. 2.10.1882 w Sycynie) widnieje na stronie Pilewskich jako zaginiony lub poległy podczas I wojny gefreiter .
Córka Augustyna - Zofia jest moja pra babcią.
W stworzonym przeze mnie drzewie genealogicznym na str. www.myheritage.pl mam rozpisane szczegółowe wiadomości na temat moich przodków wywodzących się z rodu Pilewskich.


Zdjęcie z frontu I wojny wujka Witolda Pilewskiego. Na odwrocie są jego pozdrowienia z Belgii
z 5 marca 1915r dla swojej matki a mojej praprababci Konstancji.


Witold Kasimir Pilewski


Drzewa genealogiczne MyHeritage
rodzina Białas, zarządzana przez iwona białas
Urodziny: 1882
Zgon: 1916
Rodzeństwo: Wincentyna Pilewska


Pozdrawiam - Leszek Białas

Witam,
od naszej ostatniej "rozmowy" mam garść następnych informacji, i tak: - znalazłem datę i miejsce urodzenia Feliksa Pilewskiego - ur. 1.07.1781 w Zielęcinie gm. Wielichowo woj. poznańskie
- oczekuję na akt urodzenia Feliksa z archiwum archidiecezjalnego
- w książkach meldunkowych miasta Poznania znalazłem dwie kobiety o nazwisku Pilewska, które urodziły się na obecnej Ukrainie. Wanda Pilewska, nauczycielka, ur. 28.07.1899 Lwów. Jadwiga Pilewska, nauczycielka, ur. 21.01.1897 Kamionka obwód Lwów woj. Stanisławów, przybyła ze Lwowa 25 września 1920 roku do Poznania. Była córką Karola i Antoniny z domu Liszke.
- w poznańskiej gazecie Nowy Kurier z 7 maja 1931r. jest artykuł, który informuje o otwarciu powiatowej kasy chorych w Koźminie Wlkp. i nowym dyrektorem został dr Pilewski.
Pozdrawiam - Leszek Białas

Witam,
znalazłem potwierdzenie, że właścicielami apteki Pod św. Duchem przy ul. Akademickiej 28 we Lwowie był Karol Pilewski i  dr Józef Pilewski. W dokumentach figuruje również mgr Helena Pilewska Lwów, Boczna Jacka 8.
Podejrzewam, że Jadwiga Pilewska, która przybyła do Poznania w 1920 roku była córką Karola, tak zresztą jest napisane w książce meldunkowej.
W następnym emailu przesyłam skany dokumentów, na których widnieją te nazwiska.

Pozdrawiam - LeszekWitam,
znalazłem jeszcze dwóch Pilewskich - Witolda i Henryka. Henryk to inżynier, który już Pan opisał.  Natomist Witold Wacław to oficer rezerwowy 15 pułku piechoty w randze porucznika. Pozadrawiam - Leszek w następnej wiadomości przesyłam skany z rocznika oficerskiego z 1923 roku, gdzie znalazłem tych dwch panów.

 


Bolesław Pilewski

Nazwisko: PILEWSKI
Imię 1: Bolesław
Data urodzenia 16 luty 1911
Miejsce urodzenia:
Narodowość: polska
Wyznanie: rzymskokatolickie
Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień: ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: ŻOŁNIERZ REZERWY
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: od 9 IX do 16 IX - dowódca I plutonu w 4 kompanii, 2 batalionu w Bitwie nad Bzurą w składzie Grupy Operacyjnej "Wschód"
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Strugienice nad Bzurą, gmina Zduny
Gmina Kiernozia
Przyczyna śmierci: poległy
Pierwotne miejsce spoczynku 1: w miejscu śmierci, gmina Kiernozia
Data ekshumacji: czerwiec 1940
Obecne miejsce spoczynku: Kiernozia, cmentarz wojenny
Zduny, kwatera wojenna ?
Lokalizacja grobu:
Mogiła nr 128, sektor 5(E), centralny
Kwatera nr 11 ?
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia:
Imienna tablica epitafijna na krzyżu kwatery - E 62
Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiły, tablica nr 11;

Historia pochówku:
Ogółem na terenie gminy Kiernozia znajdowało się ok. 15[13] mogił zbiorowych, w których było pochowanych co najmniej dwóch żołnierzy i 8[10] mogił pojedynczych. ...Dwie mogiły znajdowały się... ...na terenie sąsiedniej gminy w miejscowości Osiek. Ze wszystkich mogił przetransportowano na cmentarz[w Kiernozi] 134. żołnierzy poległych we wrześniu 1939r. ...Ekshumacja trwała łącznie 7 dni[od 2 do 7 VI 1940r.] i zakończona została 7 czerwca 1940r. (S. Pełka - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.147, 148,149,150.)

Poszukiwania mogiły: „Praca nasza polegała na odszukaniu i oznaczeniu na mapce grobów znajdujących się w terenie. Każdy z nas posiadał kopię mapki... Jeździliśmy... każdy w swoim rejonie - i pytaliśmy ludzi, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy polskich. ...przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami danej wsi... Pytania: 1. Ilu żołnierzy pochowanych jest w mogile? 2. W jakich okolicznościach zginęli? 3. W jakim dniu polegli? ...nie potrzebowaliśmy okazywać otrzymanych od PCK pism...” (S. Pełka - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.143, 144.)

Źródła:
- Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi, wg aktualizacji z 2003r.(uzyskany dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Kiernozi) - kserokopia;
- „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.143, 144, 147, 148,149,150.
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa, kserokopia, wykaz poległych oficerów, s.61, poz.23.

Uwagi: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa, kserokopia, wykaz poległych oficerów, s.61, poz.23 - podaje miejsce śmierci Strugienice nad Bzurą, pow. łowicki.

Źródła: ?
- „Wykaz imienny pochowanych żołnierzy i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 roku, Cmentarz w Zdunach – 31 kwater żołnierskich, Zał. Nr 3” (uzyskany dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Zduny) – kopia komputerowa;
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa, kserokopia, wykaz poległych oficerów, s.61; poz.23.
Uwagi: Wszystko dotyczy tej samej osoby
Pilewscy w Galicji
Od dłuższego czasu nie udaje mi się odnależć potomków linii Pilewskich z Małopolski, być może , że ktoś z żyjących, udzieli nam o nich bliższych informacji. Pilewscy z Galicji dokonali dużego wkładu w odzyskiwaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą i jeszcze dalej militarnie jej służyli. Poniżej podaję garść informacji i danych, które być może, komuś pomogą heraldycznie połączyć się z naszymi przodkami.

Pilewski Jan, ślub z Zofią Klimas w Krakowie roku 1817.
Pilewski Henryk urodzony na Węgrzech 15.08.1886 roku z matki Reincz. Absolwent Politechniki Wiedeńskiej, inżynier, specjalista z dziedziny kolejnictwa, wcielony 1 lutego 1915 roku do armii austriackiej do wojsk kolejowych, w Wojsku Polskim od 1 listopada 1918roku, pełnił służbę w swojej specjalności początkowo w DOK Kraków, póżniej w DOK Łódż.
Pilewski Józef urodzony na Ukrainie 15.3.1889 roku, wszechstronnie wykształcony, absolwent Uniwersytetu we Lwowie, magister farmacji, doktor filozofii, w armii austriackiej od sierpnia 1917 roku, prowadził aptekę w Szpitalu Wojskowym we Lwowie, póżniej od listopada 1918 roku już w Wojsku Polskim prowadził aptekę szpitala polowego w Samborze.
Płk. Pilewski Bolesław w roku 1932 dowódca 18 Pułku Artylerii Lekkiej. 15 lutego 1919 roku zorganizowano z Polaków-jeńców byłej armii austriackiej 2 Pułk Artylerii Polowej w obozie La Mandria di Chivasso koło Turynu we Włoszech. W dniach 24-28 maja został przetransportowany do Francji w okolice miasta Lure.
W czerwcu 1919 roku pułk przybył do Polski i po zreorganizacji otrzymał nazwę 113 Kresowy Pułk Artylerii Polowej. 7 marca 1920 roku przemianowany na 18 Pułk Artylerii Polowej. Po zakończeniu działań wojennych pułk został początkowo w Łomży, a póżniej w Ostrowii Mazowieckiej.

Pilewski Kazimierz mjr. zamordowany w Katyniu.

Pileski Julian mjr. ur. 19. 11. 1883 zamordowany w Katyniu. Istnieje zapis Pilewski.
Porucznik w armi austriackiej. Legionowa odznaka Korpusu Kadetów we Lwowie.

Wiosną 1908r. na zaproszenie Orzechowicza przyjechał do Kalnikowa architekt Pilewski celem opracowania budowy kościoła.
Herbarz Wołyński- Pilewski 1832-1846 wylegitymowana szlachta wołyńska.

Pilewski Jan ślub rok 1817 w Krakowie z Zofią Klimas.

Pilewski Emil inż. Bnei. Brith. Kraków 1937


Witaj Slawku,
przejrzalem dostepne mi archiwa ale o rodzinie Pilewski nie jest zbyt wiele . Musialbys mi podac dokladne miejscowosci.Kilka interesujacych zapisow jednak udalo mi sie znalezc:

1. W styczniu 1867 Joachim Pilewski zamiescil nastepujace ogloszenie w gazecie w Gr.Bertung:

Tlumaczenie:

Mam wole sprzedac z wolnej reki moja nieruchomosc ziemska /22 Morgi, polozona w Gr.Bertung (dzis Bartąg kolo Olsztyna) wraz zabudowaniami mieszkalnymi , gospodarskimi oraz inwentarzem

Oryginalny tekst:

Jan. 1867: Joachim Pilewski schaltet folgende Anzeige: Mein in Gr. Bertung belegenes Grundstück, betsehend aus 22 Mrg. Land, bin ich Willens mit den dazu gehörigen Wohn - und Wirthschaftsgebäuden und Inventarium aus freier Hand zu verkaufen.

AK 1867, Beilage zu Nr. 3

Gr. Bertung /kr.Allenstein – dzis 10-687 Bartąg kolo Olsztyna

2. Zapis ze spisow poleglych lub zaginionych zolnierzy niemieckich w I Wojnie Swiatowej dotyczacy Gefreitra (szeregowego) Witholda Pileckiego zaginionego w czasie walk w 1916 roku. Dokument zamieszczam w zalaczniku.

3. Zapis z ksiegi meldunkowej z Leipzig (Lipsk)

Nachname: Pilewski
Vorname: Marie
Stand: Ww
Adresse: Wilhelminenstraße 19
Postzustellbereich: N 21
Etage: III
Ort: Leipzig
Quelle: Leipziger Adressbuch 1949

4. Zaświadczenie o urodzeniu dziecka , niestety bez miejscowości

Nachname: Cäsar-Pilewski
Vorname: Johanna
Geburtsdatum: 07.06.1939

5. Zawarcie zwiazku malzenskiego: 27. Pazdziernika 1726 w Wartenburg, Kr. Allenstein (kolo Olsztyna) Theresia Pilewski corka Michaela Pilewskiego zawarla zwiazek malzenski z Georgiusem Artell . Ze zwiazku tego urodzila sie corka Anna Artell. Zawarla ona zwiazek malzenski 15. Pazdziernika 1752 rowniez w Wartenburg, Kr. Allenstein z Simonem Grochowskim urodzonym 1 7 czerwca 1702 w Mokeinen kr. Allenstein i ochrzczonym w Wartenburg tego samego dnia. Theresia Artell (Pilewski) zmarla okolo 1735 roku a Georgius Artell 2 lutego1738 roku poslubil w Wartenburg Catharine Brosck , z ktora nie mial potomstwa.

Mam jeszcze kilka danych dotyczacych nazwiska Pfeilsdorf. Jesli jestes zainteresowany to moge rowniez przeslac.

Pozdrawiam S

Pilewscy w USA
Pod koniec XIX wieku, nastąpiła wielka fala emigracji Pilewskich do USA. Rodziny wysprzedawały się z majętności i wysyłały młodych ku lepszemu życiu za Atlantyk.
A oni z kolei wyciągali następnych, i w ten sposób bardzo dużo Pilewskich osiadło na stałe w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze po drugiej wojnie Światowej były utrzymywane kontakty z najbliższymi w Polsce.
Natomiast rzadkością jest, aby emigrant z USA uczestniczył w walce o niepodległość Rzeczpospolitej. Tak było w przypadku Józefa Pilewskiego z Brooklynu, który przybył do Polski z Armią Hallera. Jak na razie nic więcej o nim nie wiemy.


Pilewscy - informacje niepowiązane

Pilewski Antoni - lista pasażerów okrętu MS PIŁSUDZKI 19-30 sierpnia 1932 roku.
Pilewski Józef - lista pasażerów okrętu POLONIA 19 sierpnia 1932 roku.
Pilewski Mikołaj - Personel Lasów Państwowych rok 1933.
Pilewski Władysław - Państwowa Szkoła Techniczna Wilno im. Marszłka J. Piłsudzkiego lata 1922-1932.
Pilewski Mieczysław - Wydział Mechaniczny rok 1927.
Pilewski Mieczysław - lata 1939-1947, 37 Pułk Piechoty. Jodła okręg radomsko kielecki ZWZ AK w 1939-1945.
Syn Witold rok 1924 poległ 18 kwietnia 1945 w walkach o Spree Hahnichen i Qualsdorf. Pilewski Sidor - 1915-1945 plut. Szczecin Cmentarz Centralny.


International Genealogical Index - Germany

1. Agnes PILEWSKI - International Genealogical Index / GE
Gender: Female Birth: 23 MAR 1888 Schaustern,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

2. Anna Pilewski - International Genealogical Index / GE
Gender: Female Birth: 1887 Gross Bertung,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

3. Anna Pilewski - International Genealogical Index / GE
Gender: Female Birth: 1887 Gross Bertung,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

4. Elisabeth PILEWSKI - International Genealogical Index / GE
Gender: Female Birth: About 1840 Gross Bertung,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

5. Ernestine PILEWSKI - International Genealogical Index / GE
Gender: Female Birth: About 1865 Of Schaustern,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

6. Franz PILEWSKI - International Genealogical Index / GE
Gender: Male Birth: About 1864 Of Schaustern,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

7. Joachim PILEWSKI - International Genealogical Index / GE
Gender: Male Birth: About 1837 Gross Bertung,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

8. Johann PILEWSKI - International Genealogical Index / GE
Gender: Male Birth: About 1814 Of Gross Bertung,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

9. Joseph PILEWSKI - International Genealogical Index / GE
Gender: Male Birth: About 1846 Gross Bertung,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

10. Joseph Pilewski - International Genealogical Index / GE
Gender: Male Birth: About 1865 Gross Bertung,Allenstein, , Ostpreussen, Preussen

International Genealogical Index - North America

11. FRANCISCUM PILEWSKI - International Genealogical Index / NA
Gender: Male Marriage: 16 APR 1893 Saint Anthony Of Padua-Catholic, Jersey City, Hudson, New Jersey

12. LADISLAUM PILEWSKI - International Genealogical Index / NA
Gender: Male Marriage: 14 MAY 1891 Saint Anthony Of Padua-Catholic, Jersey City, Hudson, New Jersey

13. Wladyslaw Pilewski - International Genealogical Index / NA
Gender: Male Marriage: 22 OCT 1893 , Venango, Pennsylvania

U.S. Social Security Death Index

14. Anthony PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 2 Nov 1919 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 3 Aug 1988

15. Casimer PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 9 Jun 1905 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 28 Oct 1991

16. Catherine PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 22 Dec 1904 State Where Number was Issued: Connecticut Death: Jul 1981

17. Cecilia PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 12 Mar 1921 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 12 Jan 2008

18. Edward PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 12 Oct 1913 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 17 Jan 2004

19. Edward PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 18 Feb 1914 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 31 Jan 1988

20. Edward PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 11 Mar 1952 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 15 Jan 1995

21. Florence PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 30 Jan 1903 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 11 Apr 1989

22. Frances PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 5 May 1887 State Where Number was Issued: Connecticut Death: Dec 1965

23. Henry PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 19 Jun 1911 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 2 Oct 2000

24. Nellie PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 16 Jul 1880 State Where Number was Issued: Connecticut Death: Oct 1980

25. Stanley PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 9 Jun 1918 State Where Number was Issued: Connecticut Death: 28 Jan 1990

26. Walter PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 6 Dec 1908 State Where Number was Issued: Connecticut Death: May 1974

27. Alice PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 18 Nov 1923 State Where Number was Issued: Illinois Death: 29 Jan 2006

28. Anna PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 20 Jun 1912 State Where Number was Issued: Illinois Death: 22 May 1996

29. Anthony PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 18 Jan 1912 State Where Number was Issued: Illinois Death: Jan 1985

30. Fred PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 10 Jul 1933 State Where Number was Issued: Illinois Death: 21 Dec 2003

31. Henrietta PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 12 Oct 1919 State Where Number was Issued: Illinois Death: 21 Jan 2001

32. Henry PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 8 Sep 1936 State Where Number was Issued: Illinois Death: 4 Sep 2010

33. Ervin PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 18 Mar 1921 State Where Number was Issued: Illinois Death: 5 Jul 2006

34. Ervin PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 5 Nov 1933 State Where Number was Issued: Illinois Death: Jan 1985

35. Jane PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 19 Sep 1921 State Where Number was Issued: Illinois Death: 21 Nov 1997

36. John PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 23 Jun 1909 State Where Number was Issued: Illinois Death: 7 Dec 1988

37. Nancy PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 20 Jun 1956 State Where Number was Issued: Illinois Death: 9 Jan 1999

38. Stephanie PILEWSKI - U.S. Social Security Death Index
Birth: 18 Jan 1912 State Where Number was Issued: Illinois Death: Jan 1995Witaj Sławku,

przejrzałem dostępne mi archiwa ale o  rodzinie Pilewski nie jest zbyt wiele. Musiałbyś mi podać dokładne miejscowości. Kilka interesujacych zapisów jednak udalo mi się znaleść:

1. W styczniu 1867 Joachim Pilewski zamieścił następujące ogłoszenie w gazecie w Gr.Bertung:
Tlumaczenie: „Mam wolę sprzedać „z wolnej reki“ moją nieruchomość ziemską /22 Morgi, położoną w Gr.Bertung (dziś Bartąg koło Olsztyna) wraz zabudowaniami mieszkalnymi ,godpodarskimi oraz inwentarzem“
Oryginalny tekst: Jan. 1867: Joachim Pilewski schaltet folgende Anzeige: "Mein in Gr. Bertung belegenes Grundstück, betsehend aus 22 Mrg. Land, bin ich Willens mit den dazu gehörigen Wohn- und Wirthschaftsgebäuden und Inventarium aus freier Hand zu verkaufen."
AK 1867, Beilage zu Nr. 3
 

Gr. Bertung /kr.Allenstein – dzis 10-687 Bartąg koło Olsztyna  
2. Zapis ze spisów poległych lub zaginionych żołnierzy niemieckich w I Wojnie Światowej dotyczący Gefreitra(szeregowego) Witholda Pilewskiego zaginionego w czasie walk w1916 roku.Dokument zamieszczam w załączniku  


3. Zapis z ksiegi meldunkowej z Leipzig (Lipsk)
Nachname: Pilewski
Vorname: Marie
Stand:Ww
Adresse:Wilhelminenstraße 19
Postzustellbereich:N 21
EtageIII:
Ort:Leipzig  
QuelleLeipziger Adressbuch 1949:    

4. Zaświadczenie o urodzeniu dziecka ,niestety bez miejscowości
Nachname:Cäsar-Pilewski  
Vorname: Johanna  
Geburtsdatum: 07.06.1939      

5. Zawarcie związku małżeńskiego: 27. Pazdziernika  1726 w Wartenburg, Kr. Allenstein (kolo Olsztyna) Theresia Pilewski corka Michaela Pilewskiego zawarla zwiazek malzenski z Georgiusem Artell .Ze zwiazku tego urodzila sie corka Anna Artell.Zawarla ona związek małżeński 15. Pazdziernika  1752 również w Wartenburg, Kr. Allenstein z Simonem Grochowskim urodzonym 17 czerwca 1702 w Mokeinen kr.Allenstein i ochrzczonym w Wartenburg tego samego dnia. Theresia Artell (Pilewski) zmarla okolo 1735 roku a Georgius Artell 2 lutego1738 roku poślubił w Wartenburg Catharine Brosck, z którą nie miał potomstwa.  

  Mam jeszcze kilka danych dotyczacych nazwiska Pfeilsdorf. Jeśli jesteś zainteresowany to mogę również przesłać.  

  Pozdrawiam  

Salman  

Początek Strony »