www.pilewski.pl - english version
Pilewscy wśród Bałtów »   Wyniki i Analiza »
Genealogia Genetyczna
   Od paru lat nauka o genetyce człowieka jest jedną z bardzo rozwijających się nauk, której zadaniem, między innymi, jest rozwikłanie tajemnicy o genealogii genetycznej, którą każdy z nas posiada w naszym DNA. Tajemnica ta, zakodowana w naszym DNA, rozszyfrowana w specjalistycznym laboratorium, pozwala nam poznać z jakiej etnicznej grupy pochodzimy; jaki, w oparciu o inne nauki pomocnicze historii, jak archeologia, był ich ewentualny szlak wędrówek. Następnie w oparciu o wyniki tych badań można ustalić nie tylko najbliższe pokrewieństwo ale też bardzo odległe, sięgające setek a nawet tysięcy lat wstecz.
   Badania polegają na pobraniu wymazu z jamy ustnej i poddaniu go specjalistycznym badaniom w laboratorium. Zbadanie 12 markerów określi grupę etniczną, 37 markerów pozwali określić bliższe związki krewniacze, 67 markerów uszczegółowi wcześniejsze wyniki.
   Badany jest chromosom Y przekazywany w linii
męskiej, z ojca na syna, oznaczony kolorem błękitnym na poniższym schemacie.
Genetyczne badania Pilewskich wykazały, że naszą haplogrupą jest R1b1b2.
   Co to znaczy? Prehistorycznie, przypisywani jesteśmy do subgrupy, która początek swój miała 32 000- 21 000 lat przed Chrystusem. Około 12 000 lat przed Chrystusem skolonizowała ona północno-zachodnią Europę od półwyspu iberyjskiego po Skandynawię. Prawdopodobnie przyszli do prehistorycznej Europy wzdłuż Morza Czarnego i Bałtyku z kręgu Ukrainy lub Kazachstanu.
   Od roku 1490 przed Chrystusem ziemie południowego Bałtyku, a więc Pomorze i Prusy, Mazowsze, jak również Skandynawia, są świadkiem osiedlania, przemieszczania i opuszczania tych ziem przez lud Gotów.
   Bałtyjscy Goci to Ostrogoci, którzy pod koniec V wieku opanowali Rzym. To do ich króla Ostrogota Teodoryka Wielkiego w Rawennie, Prusowie w roku około 525 przybyli z audiencją, niosąc dary z bursztynu.
   Pruska ziemia zasiedlona była odłamem Gotów, zwanymi Gepidami lub Gepedoios. Graniczyli z Widiwariami mieszanką gocko-prasłowiańską i Wenedami - forpocztami Słowian - innymi słowy prasłowianami. Bardziej na wschód i również na wybrzeżu Bałtyku sąsiadowali Ugro-Finowie. Badania genetyczne u Litwinów stwierdziły u 43% badanych haplogrupę ugro-fińską, u pozostałych słowiańską. Należy się spodziewać, iż
dalsze badania, udowodnią że Prusowie nie byli etnicznie jednolitą grupą społeczną. Domniemywać można, że Prusowie byli Rzeczpospolitą wielu Ludów. Pozostaje tylko zagadka języka czy języków, którym Prusowie między sobą się porozumiewali. Galindowie i Sasini zapewne byli też Gotami. Podczas podboju germańskiego pozostała ich niewielka ilość.
   Ziemia naszych przodków - Pomezania - a zapewne i Pogezania, była zamieszkana przez Gepidów i częściowo Widiwarów.
   Wyniki badań genetycznych dzięki administratorowi zostały skojarzone z wynikami innych osób, które wzięły udział w projekcie YDNA. Bardzo odległych ziomków mamy w Skandynawii, Szkocji, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Italii, Anglii itd. Dwie osoby, które poddały się badaniom okazały się nam bardzo bliskie, gdyż wspólny przodek żył 500-600 lat temu. W miarę poszerzania projektu YDNA będzie jeszcze na pewno dużo niespodzianek.

Początek Strony »