www.pilewski.pl - english version

    Witam wszystkich zainteresowanych stroną internetową Rodu Prusów z Pomezani KLEC PILEWSKICH von PFEILSDORF. Od czasu wydania dwóch pozycji o tematyce historii Rodu:- “Pilewscy-Saga ostatniego Rodu Wielkich Prusów”, wydaną przez Sławomira Klec Pilewskiego w roku 2004 i “Ród Prusa Kleca” ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorf-Pilewskich, autorstwa Prof. Grzegorza Białuńskiego,wydaną przez Muzeum Zamkowe w Malborku w roku 2006,ciągle otrzymuję coraz to nowsze szczegóły o naszym Rodzie. Obserwując rosnące zainteresowanie postanowiłem poszerzać i uzupełnianiać wiedzę o Rodzie bez względu na której półkuli świata on zamieszkuje.
Ród Kleców wygasł, na ich posesji Klecewo w XVII wieku został wybudowany
nowy pałac nad jeziorem Klecewskim. Litografia fot: Mariusz. Nie znaleziono dokumentów orginalnego wyglądu rezydencji Kleców
.

    Badania genealogii heraldycznej Rodu zajęły blisko 80 lat i stworzyły bardzo bogatą wiedzę o historii naszego Rodu. Jednak na tym nie koniec, gdyż zawsze interesowało mnie kim byli Pilewscy, a co za tym idzie, kim byli Prusowie? W naszej epoce cywilizacyjnej mamy nieprawdopodobny postęp nauki, i dzięki niej powstała genealogia genetyczna, która na pewno będzie wielce pomocna dla historyków w ustalaniu wielu faktów. Basen morza bałtyckiego, od początków wędrówki ludów, był tyglem tych ludów i zapewne w takim tyglu znależli się Prusowie. Wszyscy określani są jako indoeuropejczycy, a więc Słowianie i Germanowie , pozostali to Ugro-Finowie i być może w genealogii genetycznej pojawią się jeszcze inni. Może być dużo niespodzianek.
XVII-to wieczny pałac wyburzono w latach 1870-1872,
nowy wzniesiono i tak wygląda dzisiaj.

    Pozwalam sobie na wysunięcie tezy, że Prusowie, nie byli jednolitym etnicznie narodem, wskazuje na to ich plemienne rozbicie. Kiedy w Europie tworzyły się struktury państwowości, Prusowie nie zjednoczyli się. Na przeszkodzie do zjednoczenia, stanął prawdopodobnie brak religijnej jedności, która umożliwiłaby zwierzchnictwo i podporządkowanie wszystkich plemion pruskich pod wspólnotą wiary.
    Badania genetyczne u Litwinów, i na rdzennych ziemiach Jaćwięgów wykazały, że są oni w dużej mierze pochodzenia ugro-fińskiego. Powstaje tu konflikt naukowy, ponieważ język Litwinów i Prusów, o pochodzeniu indoeuropejskim nie jest spokrewniony z jęzkiem ugro-fińskim. Jaki w takim razie jest rodowód języka Prusów?   Czy Prusowie posługiwali się jednym językiem?
Widok boczny. W roku 1994 można było go kupić za 130 000 dolarów.

    Badania genetyczne u Pilewskich wykazały, że genetycznie jesteśmy potomkami Gotów, a więc nasz protoplasta Książe Resii był Gotem. W genealogii heraldycznej jesteśmy potomkami Prusów. Nauce nie można się oprzeć, a geneaologia genetyczna odkrywa coraz to nowsze tajemnice. Dzisiejsza wiedza o pruskim porcie Truso (7 km od Elbląga), jak również badania archeologiczne wskazują na podstawie wykopalisk, że port ten założony został przez Gotów, czy może byli to Wikingowie. Dystans od Truso do Resii nie był wielki, więc kim Książe Resii w bitwie na rzeką Dzierżgonią w roku 1235 dowodził?   Czy Pomezanie byli też Gotami? Pozostaje wiele pytań i zagadek. Czas i nauka pozwoli na ich rozwikłanie. Narazie jedynym z istniejących rodów pruskich, tylko ród Pilewskich jest udokumentowany, co nie znaczy, że nie ma innych.

    Zainteresowanie Prusami jest największe w Polsce. Istnieje grupa wybitnych naukowców w Towarzystwie Pruthenia www.pruthenia.strefa.pl która z małymi nakładami finansowymi, pełna poświęceń, drąży temat wiedzy o Prusach. Przyjąłem zaproszenie członkowstwa w Towarzystwie Pruthenia.
Tak było w roku 2008, a wtedy nie było innego gremium któremu zależałoby żeby na historię Prusów spojrzeć i zrewidować ją. Bez krytyczne w tym śodowisku powielanie dotychczasowej wiedzy o Prusach było powodem że zaistniała konieczność zupełnie innego spojrzenia na historię Prusów. Dzisiaj nie ma ona nic wspólnego z Pruthenią.
Ta inność zawarta jest na stronie www.prusowie.pl
Historia Rodu Pilewskich jest nadzwyczaj skomplikowana a Ród rozrzucony po całym Świecie, dlatego mamy nadzieję, ze ta strona pomoże nam nawiązać kontakty i podzielić się swoją rodzinną historią. Wszyscy wiemy, że bez poznania przeszłości nie ma przyszłości.


Polska 20. 06 2008               SŁAWOMIR KLEC PILEWSKI von Pfeilsdorf


RIPOSTA PRUSA - SZLACHCIE POLSKIEJ

Prowadząc śledztwo nad historią Prusów spodziewałem się, że ze względu na radykalnie przeciwne spostrzeganie historii stanę się dla tzw. prusologów przedmiotem bardzo różnych opinii a może nawet ostrej krytyki. Jak do tej pory w temacie Prusów nie miało to miejsca, jedynie dochodziły do mnie jakieś szemrania. Strona internetowa cieszy się dosyć sporą popularnością. Otrzymuję korespondencję z całego świata. To, że może nastąpić krytyczna kontra byłoby normalnością, ale nie spodziewałem się, że znajdzie się osoba która nie uderzy w moje publikacje o Prusach, ale publicznie w moją rodzinę. A więc wszystkiego co dotyczy Rodu, negując jego wiarygodność i zarzucając fałsz. Zamierzałem tę ordynarną korespondencję zlekceważyć, ale zorientowałem się, że jeśli nie zareaguję, to pójdzie lawina nie tylko przeciw Pilewskim, ale również przeciw moim publikacjom o Prusach. Jest to współczesna technika, taktyczne zagranie, bo jak się raz zarzuci fałsz, to póżniej wszystko inne ulega dyskwalifikacji. Typowo chamska zagrywka.

Przejdź do artykułu: RIPOSTA PRUSA - SZLACHCIE POLSKIEJ