www.pilewski.pl - english version

Fotografia pierwszych Pilewskich w USA

Drogi Kuzynie Sławku,

Jeste¶ naprawde Liderem dzisiejszych czasów Rodziny Pilewskich na całym ¶wiecie.
Twoje poszukiwania Pilewskich na Linii Kazimierz-Jakub-Jakub-Władysław, Klan Jakuba-Generacja 24 będzie bardziej uzupełniona.
W zał±czonym zdięciu znajdziesz długo zagubione zdięcie mojego Pradziadka.
Władysław Pilewski z swoj± rodzin±.
On był PIERWSZYM PILEWSKIM KTÓRY PRZYBYŁ DO USA W 1887 ROKU.
Na Pilewskich rodzinnym zdięciu z roku 1906 ( z lewa do prawa )

1. Mój Stryj, Michael Frank Pilewski (wiek 11) 1895-1985
2. Grandpa Wladyslaw Pilewski [age 40] 1866-1923.
2. Pradziadek Władysław Pilewski ( wiek 40 ) 1866-1923
3. Mój Stryj Leo Pilewski ( wiek 5 ) 1901-1988.
4. Mój Ojciec John Walter Pilewski ( wiek prawie rok ) 1906-1956.
5. Babka Katarzyna Buriak Pilewska ( wiek 32 ) 1874-1960.
6. Mój Stryj Joseph Kazimierz Pilewski ( wiek 8 ) 1898-1986.
Wszystkiego najlepszego,
NorbKLAN JAKUBA
LINIA KAZIMIERZ-JAKUB-JAKUB-JÓZEFFotografia z około 1896 roku. Od lewej Kazimiera Politowska-Pilewska z Zygmuntem Pilewskim, Genowefa Pilewska, Józeń Pilewski organizator POW na ziemii Skępskiej, zamordowany w 1914 roku przez Niemców,
stoj± od lewej Zygmunt Pilewski i Edmund PilewskiFotografia z około 1913 roku. Stoj± od lewej Helena Piewska, Genowefa Pilewska.
Na krze¶le, siedzi Maria Pilewska, stoi Wacław Pilewski.

Zygmunt Pilewski, ukończył Oficersk± Szkołę w Erewaniu, bohater Legii Rycerskiej w elitarnym oddziele Konnych Wywiadowców, I-ego Polskiego Korpusu Wschodniego w Mobrujsku.
Następnie rezydent kontrwywiadu wojskowego do 12-go wrze¶nia 1939 roku w Dubnie na Ukrainie.Witold Pilewski, ukończył Oficersk± Szkołę w Erewaniu. W I-ym Polskim Wschodnim Korpusie był w elitarnej jednostce Legii Rycerskiej, Konnych Wywiadowców.
Podczas II-iej Wojnie ¦wiatowej był jeńcem wojennym w Niemczech.Lato roku 1939. W pierwszym rzędzie od lewej na krze¶le, bohaterka rodu Kazimiera Politowska-Pilewska. Obok Alicja Drabińska, siedzi Maryla Drabińska, siedzi Halina Małkiewicz-Karbowska obok niej Krystyna Małkiewicz-Stremler. W pierwszym rzędzie od lewej, Genowefa Pilewska-Małkiewicz, Zofia Pilewska-Drabińska, Antoni Drabiński stracony w niemieckim obozie koncentracyjnym, Maria Pilewska-Pawłowska,
Witold Małkiewicz pilot, zgin±ł nad Szkocj±.Rok 1942. Wacław Pilewski, kontrwywiad wojskowy. II-ga Wojna ¦wiatowa rezydent w Esztergom na Węgrzech.
W roku 1946 w nieznanych okoliczno¶ciach, zagin±ł.Lata 1960-te. Od lewj Henryk Pilewski, zast±pił rezydenturę kontrwywiadu w Dubnie. Zygmunt musiał uciekać.
Zofia Drabińska, Genowefa Małkiewicz, Maria Pawłowska i senior rodzeństwa Edmund Pilewski.


LINIA KAZIMIERZ -
JÓZEF - WALENTY - LUDWIKA - FILIP

Filip Pilewski Klan Józefa zmarł 1935 i spoczywa na Pow±zkach, tak jak jego żona Władysława i syn Romuald.
Żon± Filipa była Władysława Oranżewska córka Mikołaja Oranżewskiego i matki Gertrudy z d.Hanirich ( córka kolonisty niemieckiego z ziem tzw"głębokich" Prus ) Mikołaj Oranżewski był powstańcem z r.1863 i zesłańcem po jego upadku na Sybir, ale po jakim¶ czasie powrócił, mieszkał i urodził się w Burakowie wsi podwarszawskiej, posiadał pewne dobra z jakimi¶ młynami wł±cznie,ale czę¶ć jego majatku po powstaniu uległa konfiskacie.
Filip Pilewski służył w marynarce carskiej, czarnomorskiej, przez 5 lat w Hersoniu i Odessie.Marian Pilewski, po zakończeniu II-iej Wojny ¦wiatowej służył w Wojskach Lotniczych jako mechanik silników samolotowych.Romuald Pilewski, żołnierz kampanii wrze¶niowej 1939, po ucieczce z niewoli sowieckiej ukrywał się na terenie Prus do końca wojny.Ryszard Pilewski, żołnierz Marynarki Wojennej. Uczestnik Powstania Warszawskiego w 1944 roku po jego upadku wywieziony do Niemiec. Pierwsze imię to Filip Pilewski urodzony 25.03.1916. Został zamordowany przez Niemców 7.12.1944 roku w obozie koncentracyjnym Außenlager Meppen-Versen. Był to podobóz obozu Hamburg Neuengamme. Numer obozowy :46724. Jego nazwisko znajduje sie w aktach obozu. Naoczny ¶wiadek przekazał rodzinie informację, że Niemcy jeszcze żyj±cego pochowali.


KLAN JAKUBA
LINIA KAZIMIERZ-JAKUB-JAN-PIOTR
Emigranci w USABronisława Pilewska z siostr± Mariann± Pilewsk±, siedz± Pilewski Józef z bratem ojca JulianemFRANCISZEK ZIELIŃSKI SYN BRONISŁAWY PILEWSKIEJ ŻOŁNIERZ WOJNY W KOREI

It is a sad day as today the last of 10 children of Bertha Pilewski who married Anthony Zielinski has passed just shy of her 90th Birthday.
Her 6 sisters and 4 Brothers predeceased her
Her sister Francesca was the one who had reached 100 before her death.
My father Frank Leo Zielinski died after a fall where he struck his head at 88.
Peter, Walter, Adam passed before him.
His sisters Mary, Anastasia, Sophia, Josephine, and Francesca passed before..and today his sister Evelyn passed.
They leave many grand children and great grandchildren spread through America.

Dr. Glenn David Zielinski
Near Philadelphia Pennsylvania
¦LUB BRONISŁAWY PILEWSKIEJ Z ANTONIM ZIELIŃSKIM ROK 1911


KLAN JAKUBA


Stoj± od lewej Jan Pawłowski, Henryk Pilewski, Janusz Pilewski, Bogdan Pawłowski, Edmund Pilewski
Siedz± od lewej Maria Pilewska-Pawłowska, Olga Szulc żona Edmunda Pilewskiego, Zofia Pilewska-Drabińska.
Na dole od lewej Alicja Drabińska, Halina Pożarycka żona Bogdana Pawłowskiego, Zenobia Staniewicz żona Janusza Pilewskiego, Maryla DrabińskaKLAN WAWRZYŃCA
LINIA KAZIMIERZ - WAWRZYNIEC - TOMASZ - ANTONIANTONI PILEWSKI ( UR 1841R.) Z ŻONˇ MARIANNˇ Z DOMU BˇKOWSKA
UCZESTNIK POWSTANIA STYCZNIOWEGOAntoni Pilewski z żon± w drodze do USA. Ur.1881 w Synogaci, syn Antoniego i Franciszki Furmańskiej.


KLAN WAWRZYŃCA
LINIA KAZIMIERZ - WAWRZYNIEC - TOMASZ - ANTONI - JÓZEF
GENERACJA 25
Tablica 14


Pilewski1.jpg - is a picture of Ignacy Pilewski 16-Dec-1916
Pilewski2.jpg - is a picture of Josef and Julianna Pilewski 1873 - 1876
Pilewski3.jpg - is a picture of Stanislaw Pilewski 1918
Stephen2.jpg - is a picture of Catherine and Stephen Pilewski 1895 - 1896


Thank you.

Jill Fenstermaker


Ignacy Pilewski 16-Dec-1916


Josef and Julianna Pilewski 1873 - 1876


Stanislaw Pilewski 1918


Catherine and Stephen Pilewski 1895 - 1896


Aleksandra Pilewska razem z mężem Bronisławem Kamińskim w Suminku albo Bendorzynie. Aleksandra Pilewska urodzona w 1888 w Suminku rodzice Antoni i Jozefa Koralewska,WIKTOR J. PILEWSKI
Victor James Pilewski, 83, z Oil City, zmarł w ¶rodę, 10 maja 2017 roku, w Oakwood Heights z rodzin± u boku.

Urodził się w Oil City 15 maja 1933 r., Najmłodszy z sze¶ciu synów Jana Pilewskiego i Thecli Huefner Pilewski. W 1951 r. Ukończył Liceum ¶w. Józefa, nauczane przez Siostry benedyktyńskie. W czasie liceum pracował w sklepie Oil City Variety Store, Sam Magdovitz Beverage Company oraz w kopalniach na pół etatu na cmentarzu w Calvary.

Po ukończeniu szkoły ¶redniej uczęszczał przez dwa lata do Seminarium ¦w. Marka, a następnie przez dwa lata w Gannon College, oba z siedzib± w Erie w stanie Pensylwania. W 1953 roku wst±pił do Seminarium Matki Boskiej z River Ridge w Franklin w stanie Pensylwania. W 1956 r. Wst±pił do nowicjatu Misjonarek Afryki (Białych Ojców) w Alexandria Bay w stanie Nowy Jork i został skierowany do Studiów Teologicznych w Tunezji w Afryce Północnej, a następnie przeniesiony do East View Ontario w Kanadzie. W 1960 r. Został wy¶więcony na kapłana w swojej rodzinnej parafii ko¶cioła katolickiego ¶w. Józefa w Oil City. Podczas swego powołania jako misjonarz Białego Ojca Afryki służył w wielu miejscach, w tym w: Naszej Pani z Rzeki Ridge, Franklin, PA; Waszyngton.; Uganda, Afryka; i Onchiota, NY. Jako Biały Ojciec pełnił funkcję Asystenta Prowincjalnego Skarbnika, Kierownika ds. Inwestycji oraz Dyrektora ds. Finansów i Nieruchomo¶ci w prowincji, wymagaj±cego licznych wizyt w Rzymie. Po odej¶ciu z kapłaństwa kontynuował współpracę z Białymi Ojcami w Plainfield, NJ.

Po powrocie do obszaru Oil City obj±ł kierownictwo Goodwill Industries od kilku lat. Przez 15 lat Vic pełnił funkcję Dyrektora ds. Żywienia w Szpitalu Oil City aż do przej¶cia na emeryturę. Kontynuował działalno¶ć jako kurier dla US Cargo i strażnik dla okręgu Oil City School District. Był członkiem Rady Szpitalnej w północno-zachodniej Pensylwanii, członkiem IV stopnia Rycerzy Kolumba, członkiem klubu Pulaski, członkiem Izaak Walton League.

Vic został poprzedzony ¶mierci± ukochanej żony 37-letniej Mary (Kleck) Pilewski w czerwcu 2014 r .; i jego pięciu braci: Franciszka, Bernarda, Pawła, Edwarda i Jana Pilewskiego. Przeżył jeden syn, Victor John Pilewski, M.D., i jego dziewczyna, Lainey Mattox, z West Liberty, KY; i pięciorga dzieci: Joe Schwab i żona, Linda, z Oil City; Rachael Myers i m±ż, Joe, z Granger, IN; Liz Brewer i m±ż, Dan, z Erie, PA; Marj Kalamajka i m±ż, Jerry, z Oil City; oraz Doug Schwab i żona, Cindy, z Gibsonia, PA. Przeżył także siedemnastka swoich wnucz±t: Emily, Taylor i Hillary Schwab; Erin (David) Fifer, Sean, Sarah i Kathryn Myers; Danielle Vascovich, Ashley (Samantha) Brewer, Meagan (Isaac) White, John i Robynn Milewski oraz Ethan Brewer; Ryan i Sadie Kalamajka; i Katrina i Lauren Schwab, a także trzy prawnuczki: Connor Vascovich, Lettie Wi¶niewski i Liam Fifer.

Vic uwielbiał podróżować i biegle władał kilkoma językami, miał wiele zainteresowań, w tym pokera, podróże, polowania na jelenie i niedĽwiedzie, prace plenerowe, sprzedaż garażu, gotowanie mięsa (zwłaszcza dobry filet mignon), ¶ledzenie rynku akcji i popołudniowego Manhattanu . Jego najszczę¶liwsze chwile spędził ze swoimi dziećmi i wnukami. Przez wiele lat był komunist±. Był kochaj±cym i oddanym mężem swojej żony, odwiedzaj±c j± codziennie przez pięć lat w Oakwood Heights podczas ostatnich lat walki z chorob± Parkinsona. Był wspaniałym ojcem i dostawc± dla wszystkich swoich dzieci i będzie go bardzo brakowało.

Raymond Walter Pilewski
Cześć Sławku,
Ten człowiek był synem brata mojego ojca. To jemu bardzo spodobała się Twoja książka "Pilewscy - Saga Ostaniego Rodu Wielkich Prusów". Wszystkiego najlepszego,
Norb
--------

Raymonda Waltera Pilewskiego
20 września 1931 ~ 15 kwietnia 2023 (wiek 91)

Nekrolog Raymonda W. Pilewskiego (1931-2023)

Raymond Walter Pilewski, lat 91, król Prus, zmarł spokojnie w domu z kochającą rodziną przy jego łóżku w sobotę 15 kwietnia 2023 r.

Urodzony w Oil City, Pensylwania, Ray był synem nieżyjącego już Josepha K. Pilewskiego i nieżyjącej już Clary (z domu Łuczkowiak) Pilewski, oddanego męża przez ponad 63 lata Mary A. (z domu Olon) Pilewski, kochającego ojca Karen DiGenova (Salvatore), Scott Pilewski, Mike Pilewski (Lynn) i Cindy Vandergeest, dumny „tatuś" Matta, Alexa, Victorii, Christiny, Julii, Jacka, Meghan, Jonathana i Ryana oraz kochający pradziadek Logana.

Ponadto Ray pozostawia swojego brata, dr Roberta Pilewskiego, w Allison Park, Pensylwania i siostrę, Carol Bowser, w Glendale, AZ.

Poza tym Raymond miał dwie ukochane siostry, które zmarły przed nim, Irene Andres z Oil City w Pensylwanii i Joan Nicolas Still z Clarion w Pensylwanii.

Raymond był absolwentem Oil City High School w 1949 roku, aw 1953 roku dumnie zaciągnął się do armii amerykańskiej. Służył w wojsku do 1955 roku i dosłużył się stopnia kaprala. Otrzymał także Medal Dobrego Postępowania i Medal Służby Narodowej.

Po odbyciu służby pan Pilewski zapisał się na Carnegie Mellon University i uzyskał tytuł Bachelor of Arts w dziedzinie poligrafii z klasą 1961.

Następnie został kierownikiem operacyjnym w The Evening Bulletin, pracując tam przez ponad 15 lat i odchodząc z The Bulletin w 1982 roku. Następnie założył własną drukarnię, QuickPrint Center w Chesterbrook, Pensylwania.

Był bardzo pobożnym katolikiem, uczęszczał na poranne Msze św. do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i przez ponad 55 lat był członkiem kościoła Matki Boskiej Opatrzności.

Był także członkiem Związku Narodowego Polskiego w Ameryce Północnej.

Lubił grać w golfa i tenisa, podróżować na wyspę Kiawah, rejsy na Bermudy, każdego lata odwiedzać nadmorski dom w Ocean City w stanie New Jersey ze swoją ukochaną rodziną i obserwować, jak liście zmieniają się każdej jesieni.

Był również znany jako niezła złota rączka. Miał dodatkową działalność, naprawiając prawie wszystko, nawet pomagając w konserwacji w QVC.

Usługi będą prywatne na prośbę rodziny, ale byliby wdzięczni za datki na pamiątkę na jego cześć dla Wounded Warrior Project, 7020 A.C. Skinner Parkway, Suite 100, Jacksonville, PA 32256, 1-877-832-6997, www.woundedwarriorproject.org , Za aranżacje odpowiada The Bernard S. Gutkowski Funeral Home, Swedesburg, Upper Merion Twp., PA 19405, Keith J. Murphy, F.D., 610-275-6385, www.gutkowskifuneralhome.com

Aby wysłać rodzinie kwiaty lub posadzić drzewko ku pamięci Raymonda Waltera Pilewskiego, zapraszamy do naszej kwiaciarni.

John J. Pilewski
1935 - 2021


John J. Pilewski, 85, of Latrobe, passed away Friday, May 7, 2021 at his home.
Born September 19, 1935 in Oil City, Pennsylvania, he was a son of the late John Walter Pilewski and Martha Mary (Walentowski) Pilewski.

In his youth, John was a member of Troop 7 of the Boy Scouts of America in Oil City, PA. He served on Summer Camp staff all through high school and rose to the rank of Eagle Scout and earned the Vigil Honor of the Order of the Arrow.

John was a dedicated member of Trinity Lutheran Church, Latrobe, and volunteered with its funeral team. Prior to his retirement, he was the design engineer for Extrude Home, Irwin.

John served as a sergeant in the U.S. Marine Corps. He served his country during the Cuban Missile Crisis and as a Marine Guard on an aircraft carrier in the Mediterranean Sea during the Suez Crisis. He served at Camp Lejeune, North Carolina as a drill sergeant. and as a radar-man on Marine jet and once had to bail out over the Atlantic Ocean when his jet plane had a flameout.

John enjoyed his daily walks at Westmoreland Mall and the many people he got to know there.

He was unselfish, always concerned about others and will be fondly remembered as a devoted husband and a loving father.

In addition to his parents, he was preceded in death by a sister, Julie A. King. John is survived by his second wife, Cynthia (Sexton) Pilewski, whom he married on October 19, 1996.

His first wife, Johanna (Deutsch) Pilewski passed away years before. They had one son, Christopher A. Pilewski (wife Bonnie of Aurora, Illinois), and one daughter, Heidi Beth Pilewski/Geiselman and one grandchild, April Geiselman.

He had two grandchildren by his 2nd marriage: Erin Humensky, and Rachel Humensky. John had three brothers: Norbert A. Pilewski, Ph.D. and his wife Charlotte, of Pittsburgh, PA, Walter J. Pilewski of Titusville, PA, and Jerome Pilewski, and his wife Joyce, of Pinehurst, North Carolina.

Family and friends will be received on Saturday, May 22, 2021 at Trinity Lutheran Church from 10 to 11 AM at which time a memorial service will be held with the Trinity Clergy officiating.

Please be prepared to adhere to all current medical guidelines, including wearing a mask and social distancing, while visiting the church. In lieu of flowers, the family suggests that memorial contributions be made to World Hunger, c/o Trinity Lutheran Church, 331 Weldon Street, Latrobe, PA 15650.

Arrangements are being handled by the Lopatich-Brinker Funeral Home, LLC, 601 Weldon Street, Latrobe.

Pocz±tek Strony »